Apla

Jednolite tło tekstu lub ilustracji, na którym cała powierzchnia jest w 100% zadrukowana. Tak jakbyś arkusz papieru zanurzył w jednolitym kolorze farby. W druku cyfrowym zalecamy przy tworzeniu czarnej apli aby składowe kolorów CMYK miały odpowiednio wartości C30 M30 Y30 K100.

Bigowanie (przygniatanie)

Wykonywanie trwałych wgnieceń w papierze (bigów), które ułatwiają składanie pracy. Bigowanie jest niezbędne przy grubszych papierach aby miały estetyczną linię zgięcia.

CMYK

zestaw podstawowych kolorów stosowanych w poligrafii. W wyniku ich mieszania można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę. Ten model kolorów polega na połączeniu czterech podstawowych barw: Cyan (jasnoniebieski), Magenta (purpurowy), Yellow (żółty), blacK (czarny).

Cromalin

Nazwa barwnej odbitki próbnej, wykonanej według patentu firmy DuPont stykowo bezpośrednio z wyciągów barw, polegająca na naświetleniu fotopolimerowych przeźroczystych folii, uczulonych na określone długości fal światła aktynicznego, wywoływanych w tzw. tonerze barwnym.

DPI

W grafice oznacza liczbę punktów na długości cala; skrót od ang.: dots per inch (punktów na cal) określająca rozdzielczość grafik bitmapowych. W druku cyfrowym i offsetowym stosuje się zazwyczaj rozdzielczość 300 dpi. W druku wielkoformatowym od 20-30 dpi przy bardzo dużych realizacjach do maksymalnie 150 dpi przy wydrukach niewielkich. W grafice internetowej stosuje się rozdzielczość 72 dpi. W przypadku za małej rozdzielczości pracy przygotowanej do druku istnieje możliwość wystąpienia "pikselozy".

DTP (Desktop Publishing)

Termin oznaczający czynności związane z przygotowaniem na komputerze materiałów, które są przeznaczone do druku. Przygotowana praca jest zapisywana w plikach postcriptowych (PS) lub najczęściej PDF.

Falcowanie - załamywanie

Składanie arkusza papieru w celu osiągnięcia oczekiwanego formatu i liczby stron. Miejsce zgniecenia arkusza (falc) staje się krawędzią.

Foliowanie

Rodzaj laminowania (pokrywania), druków lub innego podłoża przeźroczystą folią z tworzywa sztucznego, w celu uzyskania trwałej powłoki ochronnej i dekoracyjnej.

Gramatura papieru

Masa (ciężar) papieru (kartonu) o powierzchni 1 m2, wyrażony w gramach. W praktyce w poligrafii do druku np. ulotek stosuje się zazwyczaj gramatury papieru w przedziale 135-170 g, cienkich folderów 170-250g, wizytówek 250-350g. Końcowy wybór gramatury papieru do danej realizacji poligraficznej jest ustalany indywidualnie, w zależności od preferencji klienta i jej przeznaczenia.

JPG

Format plików JPEG (Joint Photographic Experts Group) jest najpopularniejszym formatem, rozpoznawalnym przez praktycznie wszystkie programy graficzne. Pliki w formacie JPEG mogą być kompresowane od 10 do 20 razy w stosunku do nieskompresowango oryginału, bez wyraźnie widocznych zniekształceń. Sekret takiego małego zniekształcenia tkwi w tym, że JPEG grupuje osobno informacje o kolorze i osobno o detalach geometrii a następnie kompresuje mocno kolory a znacznie mniej szczegóły geometryczne. Ponieważ oko ludzkie jest mniej czułe na kolory, nie zauważa silnej ich kompresji. JPEG dodatkowo "rozdziela" duże elementy geometryczne od małych, kompresując silniej te duże. W efekcie duża kompresja nie jest tak zauważalna dla oka ludzkiego. Edytując programem graficznym pliki JPEG należy unikać ich wielokrotnego zapisywania. Każde kolejne zapisanie pliku w formacie JPEG nie zmniejsza wprawdzie jego rozmiarów ale wprowadza dodatkowe zniekształacenia. Dlatego edytując plik JPEG np. programem Adobe Photoshop należy zapisywać go w formacie PSD a dopiero na końcu, ostateczną postać obrazu zapisać jako JPEG.

Pantone

System barw drukarskich opracowanych przez firme Pantone, powstałych przez zmieszanie 15 pigmentów (w tym białego i czarnego). Nie zawsze kolory mają odwzorowanie w systemach CMYK i RGB.

Paser

Element graficzny umieszczany poza formatem netto publikacji poligraficznej, służący jako "celownik" w druku do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce. W druku jednokolorowym pasery nie mają zastosowania. Przykładowy paser - pasery stanowią miejsce kontroli i punkt odniesienia przy montażu klisz, wykonywaniu odbitek próbnych oraz w samym druku. Znajdują się one na każdym z wyciągów barwnych w tym samym miejscu i mają ten sam kształt. Umiejscowione są najczęściej w rogach lub na środkach marginesów stron w odległości kilku punktów typograficznych na zewnątrz od linii krojenia arkusza. W przypadku większych stron publikacji może mieć zastosowanie zwiększenie ilości paserów. Pasery tworzy się podczas drukowania do PostScriptu (opcja w oknie dialogowym drukowania) lub nanosi ręcznie w programie graficznym. Zazwyczaj znajdują się one w strefie spadów, które są odcinane w procesach introligatorskich. Jednak w niektórych sytuacjach pozostają one na arkuszach gotowego wyrobu i są widoczne dla użytkownika. Dzieje się tak wtedy, gdy w wyrobie końcowym wykorzystywana jest cała szerokość, a czasem także długość arkusza np. w przypadku druku gazet lub plakatów.

PDF

Format pliku graficznego, stworzony przez Adobe Systems Inc. mogące zawierać całą stronicę lub publikację, a ich przeglądanie i dalsza reprodukcja wymaga jedynie posiadania odpowiedniego interpretera, wbudowanego w RIP lub programu Adobe Acrobat; skrót od ang. Portable Document Format.

proof

Wydruk próbny pracy, stanowiący wzór kolorystyczny dla materiałów drukowanych. Warto o taki wydruk poprosić w drukarni, gdyż monitory i różne papiery zupełnie inaczej oddają barwę. Warto poświęcić kilka złotych na wydruk niż później drukować jeszcze raz cały nakład pracy, co niejednokrotnie wiążę się z wielkimi kosztami.

RGB

(ang. Red, Green, Blue - czerwony, zielony, niebieski) - podstawowe barwy postrzegane przez ludzkie oko, tworzące addytywny model barw. Poprzez mieszanie trzech podstawowych składników światła kolorowego w różnych proporcjach i natężeniach można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę.

spad

Pole druku, które wychodzi poza obszar publikacji i jest przeznaczony do obcięcia. Stosowany aby obszar druku dochodził do krawędzi po obcięciu arkusza.

TIFF

Jest uniwersalnym formatem zapisu plików obrazowych, rozpoznawalnym przez znakomitą większość komputerowych programów graficznych. Pliki zapisane w tym formacie mogą być kompresowane bezstratnie. W tym formacie można zapisywać obrazy z 16 bitową rozdzielczością (wielowarstwowe, z przestrzeni barw CMYK). Z tego powodu jest to format powszechnie stosowany przy publikowaniu materiałów techniką drukarską.

Użytek

Jedna kopia pracy lub jej część, która mieści się na arkuszu drukarskim. Jeśli format pracy jesst mniejszy niż arkusza, przygotowuje się kilka użytków (np. na arkuszu SRA3 mieszczą się 4 użytki A5.)